tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Triklosan

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Triklosan
Branże Chemia gospodarcza, Kosmetyka, Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny
Nr CAS 3380-34-5
Nr WE 222-182-2
Wzór chemiczny C12H7Cl3O2
Masa molowa 289,54 g/mol
Postać fizyczna Biały proszek
Kod taryfy celnej 29095000
ADR UN3077
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia 56,4 °C
Temperatura wrzenia/zakres 280-290°C