tel: 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Zespół Obsługi Klienta
+48 603 134 003
handel@centro-chem.pl

 

DLACZEGO WARTO ZAMAWIAĆ SUROWCE CHEMICZNE W CENTRO-CHEM?

1. Dostępność towaru
większość surowców chemicznych posiadamy od ręki

2. Szybka i bezpieczna dostawa
dzięki własnej flocie 15 aut ciężarowych

3. Sprawdzona jakość surowców chemicznych
ISO, GMP+, AEO, zgodność z REACH

4. Dogodne opakowanie i możliwość personalizacji etykiety
wybierz opakowanie, jakiego potrzebujesz

5. Ryzyko ograniczone do minimum
W pełni kontrolujemy łańcuch dostaw - dzięki własnej flocie, magazynom, składom celnym. Nasze doswiadczenie sięga 1998 roku. Współpracujemy z 2000 Klientami z 35 rynków globalnych. Posiadamy wysoki rating kredytowy - 3A1 wg agencji Dun & Bradstreet.

Triacetyna

Inne nazwy: Trójoctan glicerolu, trójacetyna

Identyfikator produktu Triacetyna
Branże Surowce A-Z, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Estry
Nr CAS 102-76-1
Nr WE 203-051-9
Wzór chemiczny C9H14O6
Masa molowa 218,23 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwna ciecz
Kod taryfy celnej 29153900
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia -78°C
Temperatura wrzenia/zakres 258°C
Gęstość względna 1,16 g/cm3 (20°C )
Rozpuszczalność w wodzie 58 g/l (25°C )

Triacetyna, trójacetyna (trioctan glicerolu)

jest trójglicerydem otrzymywanym przez acetylację trzech grup hydroksylowych glicerolu. Po raz pierwszy związek ten został otrzymany przez francuskiego chemika Marcellina Berthelota w 1854 r.

Triacetyna ma właściwości hamujące wzrost i rozwój komórek grzybowych. Ma postać bezbarwnej, lepkiej i przejrzystej cieszy. Nie posiada właściwości wybuchowych i utleniających. Trójacetyna ma właściwości humektanta. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) uznaje triacetynę jako substancję bezpieczną, bardzo rzadko powodującą np. reakcje alergiczne skóry. Triacetyna występuje naturalnie w niewielkich ilościach w nasionach europejskiego trzmieliny i papai. Powszechnie stosowana w żywności, znana jako E1518.

Triacetyna, inaczej zwana trójacetyną, jest ważną komercyjnie substancją chemiczną, która służy do zwiększania elastyczności tworzyw sztucznych, w szczególności w filtrach papierosowych, kapsułkach leków i stałych paliwach rakietowych.

Trójacetyna ma zastosowanie m.in.:

  • w przemyśle spożywczym jako: emulgator, substancja utrzymująca wilgoć, składnik gum do żucia czy środek aromatyzujący

  • w przemyśle farmaceutycznym: jako nośnik leku.
    Ciekawostka: Istnieją badania wskazujące na to, że triacetyna może przyczynić się do hamowania wzrostu komórek glejaka

  • w branży kosmetycznej: stosowana jest w perfumach czy lakierach do paznokci

  • w przemyśle samochodowym: do usprawnienia pracy silników (środek przeciwstukowy) oraz jako dodatek do paliwa

  • w medycynie: do leczenia miejscowych infekcji grzybiczych skóry.