tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Bożena Bartoszek
kom. 728 408 661
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Piotr Mandziuk
kom. 884 202 081
piotr.mandziuk@centro-chem.pl

Emilia Cieślik
kom. 607 858 707
emilia.cieslik@centro-chem.pl

Adam Wójtowicz
kom. 539 819 999
adam.wojtowicz@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Izabela Żardecka
kom. 728 408 664
izabela.zardecka@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

 

Triacetyna

Inne nazwy: Trójoctan glicerolu, trójacetyna

Identyfikator produktu Triacetyna
Branże Surowce A-Z, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Estry
Nr CAS 102-76-1
Nr WE 203-051-9
Wzór chemiczny C9H14O6
Masa molowa 218,23 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwna ciecz
Kod taryfy celnej 29153900
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia -78°C
Temperatura wrzenia/zakres 258°C
Gęstość względna 1,16 g/cm3 (20°C )
Rozpuszczalność w wodzie 58 g/l (25°C )

Triacetyna, trójacetyna (trioctan glicerolu)

jest trójglicerydem otrzymywanym przez acetylację trzech grup hydroksylowych glicerolu. Po raz pierwszy związek ten został otrzymany przez francuskiego chemika Marcellina Berthelota w 1854 r.

Triacetyna ma właściwości hamujące wzrost i rozwój komórek grzybowych. Ma postać bezbarwnej, lepkiej i przejrzystej cieszy. Nie posiada właściwości wybuchowych i utleniających. Trójacetyna ma właściwości humektanta. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) uznaje triacetynę jako substancję bezpieczną, bardzo rzadko powodującą np. reakcje alergiczne skóry. Triacetyna występuje naturalnie w niewielkich ilościach w nasionach europejskiego trzmieliny i papai. Powszechnie stosowana w żywności, znana jako E1518.

Triacetyna, inaczej zwana trójacetyną, jest ważną komercyjnie substancją chemiczną, która służy do zwiększania elastyczności tworzyw sztucznych, w szczególności w filtrach papierosowych, kapsułkach leków i stałych paliwach rakietowych.

Trójacetyna ma zastosowanie m.in.:

  • w przemyśle spożywczym jako: emulgator, substancja utrzymująca wilgoć, składnik gum do żucia czy środek aromatyzujący

  • w przemyśle farmaceutycznym: jako nośnik leku.
    Ciekawostka: Istnieją badania wskazujące na to, że triacetyna może przyczynić się do hamowania wzrostu komórek glejaka

  • w branży kosmetycznej: stosowana jest w perfumach czy lakierach do paznokci

  • w przemyśle samochodowym: do usprawnienia pracy silników (środek przeciwstukowy) oraz jako dodatek do paliwa

  • w medycynie: do leczenia miejscowych infekcji grzybiczych skóry.