tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Bożena Bartoszek
kom. 728 408 661
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Piotr Mandziuk
kom. 884 202 081
piotr.mandziuk@centro-chem.pl

Emilia Cieślik
kom. 607 858 707
emilia.cieslik@centro-chem.pl

Adam Wójtowicz
kom. 539 819 999
adam.wojtowicz@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Izabela Żardecka
kom. 728 408 664
izabela.zardecka@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

 

Tolyltriazol

Inne nazwy: Metylo-1H-benzotriazol

Identyfikator produktu Tolyltriazol
Branże Surowce A-Z, Chemia budowlana
Nr CAS 29385-43-1
Nr WE 249-596-6
Wzór chemiczny C7H7N3
Masa molowa 133,15 g/mol
Postać fizyczna Proszek koloru beżowego
Kod taryfy celnej 29339980
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
pH ok. 7 (1 g/l)
Gęstość względna ok. 1,13 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie 5 g/l