tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Tolyltriazol

Inne nazwy: Metylo-1H-benzotriazol

Identyfikator produktu Tolyltriazol
Branże Surowce A-Z, Chemia budowlana
Nr CAS 29385-43-1
Nr WE 249-596-6
Wzór chemiczny C7H7N3
Masa molowa 133,15 g/mol
Postać fizyczna Proszek koloru beżowego
Kod taryfy celnej 29339980
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
pH ok. 7 (1 g/l)
Gęstość względna ok. 1,13 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie 5 g/l