tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Tlenek ołowiu

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Tlenek ołowiu
Branże Farby i lakiery, Surowce A-Z, Szkło i ceramika
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Tlenki, Związki ołowiu
Nr CAS 1317-36-8
Nr WE 215-267-0
Wzór chemiczny PbO
Postać fizyczna Proszek żółty do czerwonego
Kod taryfy celnej 28241000
ADR UN3288
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Gęstość względna 9,96 g/cm3