tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Tlenek manganu

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Tlenek manganu
Branże Surowce A-Z, Szkło i ceramika, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Tlenki, Związki manganu
Nr CAS 1344-43-0
Nr WE 215-695-8
Wzór chemiczny MnO
Masa molowa 70,93 g/mol
Postać fizyczna Proszek koloru szaro-czarnego
Kod taryfy celnej 28209010
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Gęstość względna 5,28 g/cm3 (21°C )
Rozpuszczalność w wodzie 0,85 g/l (20°C )