tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Tlenek magnezu

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Tlenek magnezu
Branże Surowce A-Z, Szkło i ceramika, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł paszowy, Chemia budowlana
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Tlenki, Związki magnezu
Nr CAS 1309-48-4
Nr WE 215-171-9
Wzór chemiczny MgO
Masa molowa 40,3 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe białe do beżowego
Kod taryfy celnej 25199010
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia 2800°C
Temperatura wrzenia/zakres 3600°C (1000 hPa)
Gęstość względna 3,58 g/cm3 (20°C )
Rozpuszczalność w wodzie 0,006 g/100 ml (20°C )