tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Bożena Bartoszek
tel. 81 756 55 26
fax: 81 756 55 08
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Emilia Cieślik
tel. 81 756 55 16
fax: 81 756 55 08
kom. 607 858 707
emilia.cieslik@centro-chem.pl

Maria Grzesiak
tel. 81 751 09 76
fax: 81 756 55 08
kom. 661 414 402
maria.grzesiak@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
tel. 81 756 55 22
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 08
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
tel. 81 756 55 22
fax: 81 756 55 08
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
tel. 81 759 60 07
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

 

Tlenek magnezu

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Tlenek magnezu
Branże Surowce A-Z, Szkło i ceramika, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł paszowy, Chemia budowlana
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Tlenki, Związki magnezu
Nr CAS 1309-48-4
Nr WE 215-171-9
Wzór chemiczny MgO
Masa molowa 40,3 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe białe do beżowego
Kod taryfy celnej 25199010
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia 2800°C
Temperatura wrzenia/zakres 3600°C (1000 hPa)
Gęstość względna 3,58 g/cm3 (20°C )
Rozpuszczalność w wodzie 0,006 g/100 ml (20°C )