tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Tlenek chromu

Inne nazwy: Zieleń chromowa

Identyfikator produktu Tlenek chromu
Branże Farby i lakiery, Surowce A-Z, Szkło i ceramika, Chemia budowlana
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Tlenki, Związki chromu
Nr CAS 1308-38-9
Nr WE 215-160-9
Wzór chemiczny Cr2O3
Postać fizyczna Zielony proszek
Kod taryfy celnej 28199090
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia Ok. 2000°C
Gęstość względna 5,22 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalny