tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Tlenek ceru

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Tlenek ceru
Branże Surowce A-Z, Szkło i ceramika
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Tlenki, Związki ceru
Nr CAS 1306-38-3
Nr WE 215-150-4
Wzór chemiczny CeO2
Masa molowa 172,115 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 28461000
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu