tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Tiosiarczan sodu pięciowodny

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Tiosiarczan sodu pięciowodny
Branże Chemia gospodarcza, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole - inne, Związki sodu
Nr CAS 10102-17-7
Nr WE 600-156-5
Wzór chemiczny Na2O3S2 · 5H2O
Masa molowa 248,21 g/mol
Postać fizyczna Ciał stałe, krystaliczne, bezbarwne
Kod taryfy celnej 28323000
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 6,0 – 7,5 9 (100 g/l H2O, 20°C )
Gęstość względna 1,69 g/cm3 (20°C ) (substancja bezwodna)
Rozpuszczalność w wodzie 764 g/l (20°C )