tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Tiosiarczan amonu stały

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Tiosiarczan amonu stały
Branże Nawozy, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole - inne, Związki azotu
Nr CAS 7783-18-8
Nr WE 231-982-0
Wzór chemiczny H8N2O3S2
Masa molowa 148,2 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 283223000
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Amoniakalny
Gęstość względna ~1,679 g/cm3 (20°C )
Rozpuszczalność w wodzie 1980 g/l (20°C )