tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Bożena Bartoszek
kom. 728 408 661
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Piotr Mandziuk
kom. 884 202 081
piotr.mandziuk@centro-chem.pl

Emilia Cieślik
kom. 607 858 707
emilia.cieslik@centro-chem.pl

Adam Wójtowicz
kom. 539 819 999
adam.wojtowicz@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Izabela Żardecka
kom. 728 408 664
izabela.zardecka@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

 

Tiomocznik

Inne nazwy: Tiokarbamid, amid kwasu tiokarbamidowego

Identyfikator produktu Tiomocznik
Branże Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Związki siarki, Związki azotu
Nr CAS 62-56-6
Nr WE 200-543-5
Wzór chemiczny CH4N2S
Masa molowa 76,12 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 29309098
ADR UN3077
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 5-7 (50 g/l, 20°C )
Temperatura topnienia/krzepnięcia 174-177°C
Gęstość względna 1,405 g/cm3 (20°C )
Rozpuszczalność w wodzie 137 g/l (20°C )