tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Bożena Bartoszek
tel. 81 756 55 26
fax: 81 756 55 08
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Emilia Cieślik
tel. 81 756 55 16
fax: 81 756 55 08
kom. 607 858 707
emilia.cieslik@centro-chem.pl

Maria Grzesiak
tel. 81 751 09 76
fax: 81 756 55 08
kom. 661 414 402
maria.grzesiak@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
tel. 81 756 55 22
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 08
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
tel. 81 756 55 22
fax: 81 756 55 08
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
tel. 81 759 60 07
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

 

Szkło wodne sodowe

Inne nazwy: Sól sodowa kwasu krzemowego

Identyfikator produktu Szkło wodne sodowe
Branże Surowce A-Z, Chemia budowlana
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Związki sodu, Związki krzemu
Nr CAS 1344-09-8
Nr WE 215-687-4
Wzór chemiczny Na2O·NO2Si
Postać fizyczna Ciecz w 20°C i 1013 kPa, barwa biała, przeźroczysta lub półprzeźroczysta
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 11-13 (20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia Temperatura mięknięcia 550-670°C, temperatura płynięcia 730-870°C
Temperatura wrzenia/zakres Czysty krzemian sodu topi się powyżej 300°C
Gęstość względna 1,26 – 1,71 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny