tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Szkło wodne sodowe

Inne nazwy: Sól sodowa kwasu krzemowego

Identyfikator produktu Szkło wodne sodowe
Branże Surowce A-Z, Chemia budowlana
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Związki sodu, Związki krzemu
Nr CAS 1344-09-8
Nr WE 215-687-4
Wzór chemiczny Na2O·NO2Si
Postać fizyczna Ciecz w 20°C i 1013 kPa, barwa biała, przeźroczysta lub półprzeźroczysta
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 11-13 (20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia Temperatura mięknięcia 550-670°C, temperatura płynięcia 730-870°C
Temperatura wrzenia/zakres Czysty krzemian sodu topi się powyżej 300°C
Gęstość względna 1,26 – 1,71 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny