tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
kom. 728 408 661
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

 

Stearynian oktylu

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Stearynian oktylu
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Estry
Nr CAS 22047-49-0
Nr WE 244-754-0
Wzór chemiczny C26H52O2
Masa molowa 396,69 g/mol
Postać fizyczna Klarowna ciecz, bezbarwna do lekko żółtej
Kod taryfy celnej 29157050
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Lekki
Temperatura topnienia/krzepnięcia -10°C (1013 hPa)
Gęstość względna 0,854 – 0,86 g/cm (20°C )
Rozpuszczalność w wodzie <0,05 mg/l (25°C )