tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
tel. 81 756 55 26
fax: 81 756 55 08
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 08
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

 

Sorbinian potasu

Inne nazwy: Sól potasowa kwasu 2,4 heksadienowego

Identyfikator produktu Sorbinian potasu
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z, Przemysł spożywczy, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole - inne
Nr CAS 24634-61-5
Nr WE 24634-61-5
Wzór chemiczny C6H7KO2
Masa molowa 150,22 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 29161995
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 8-11 (1400 g/l H2O w 20°C)
Gęstość względna 1,36 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie 1400 g/l (20°C)