tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Siarczyn sodu

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Siarczyn sodu
Branże Surowce A-Z, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Sole - inne, Związki sodu, Związki siarki
Nr CAS 7757-83-7
Nr WE 231-821-4
Wzór chemiczny Na2SO3
Masa molowa 126,04 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 28321000
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 8,8-10,0 (przy 50 g/l H2O w 20 ºC)
Gęstość względna 2,63 g/cm3 (4ºC)
Rozpuszczalność w wodzie 12,5 g/l (0ºC)