tel: 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Zespół Obsługi Klienta
+48 603 134 003
handel@centro-chem.pl

 

DLACZEGO WARTO ZAMAWIAĆ SUROWCE CHEMICZNE W CENTRO-CHEM?

1. Dostępność towaru
większość surowców chemicznych posiadamy od ręki

2. Szybka i bezpieczna dostawa
dzięki własnej flocie 15 aut ciężarowych

3. Sprawdzona jakość surowców chemicznych
ISO, GMP+, AEO, zgodność z REACH

4. Dogodne opakowanie i możliwość personalizacji etykiety
wybierz opakowanie, jakiego potrzebujesz

5. Ryzyko ograniczone do minimum
W pełni kontrolujemy łańcuch dostaw - dzięki własnej flocie, magazynom, składom celnym. Nasze doswiadczenie sięga 1998 roku. Współpracujemy z 2000 Klientami z 35 rynków globalnych. Posiadamy wysoki rating kredytowy - 3A1 wg agencji Dun & Bradstreet.

 

Siarczek sodu

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Siarczek sodu
Branże Farby i lakiery, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Związki sodu, Związki siarki
Nr CAS 1313-84-4
Nr WE 215-211-5
Numer indeksowy 016-009-00-8
Wzór chemiczny Na2S·9H2O
Masa molowa 240,18 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe białe lub żółtoróżowe
Kod taryfy celnej 28301000
ADR UN1849
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny zapach siarkowodoru
pH 12,4 (100g/l H2O w 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 1180°C
Gęstość względna 1,86 g/cm3 (14°C)
Rozpuszczalność w wodzie W wodzie: 470 g/l (10°C)