tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Siarczek sodu

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Siarczek sodu
Branże Farby i lakiery, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Związki sodu, Związki siarki
Nr CAS 1313-84-4
Nr WE 215-211-5
Numer indeksowy 016-009-00-8
Wzór chemiczny Na2S·9H2O
Masa molowa 240,18 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe białe lub żółtoróżowe
Kod taryfy celnej 28301000
ADR UN1849
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny zapach siarkowodoru
pH 12,4 (100g/l H2O w 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 1180°C
Gęstość względna 1,86 g/cm3 (14°C)
Rozpuszczalność w wodzie W wodzie: 470 g/l (10°C)