tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Siarczan sodu bezwodny

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Siarczan sodu bezwodny
Branże Farby i lakiery, Nawozy, Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu siarkowego - siarczany, Związki sodu, Związki siarki
Nr CAS 7757-82-6
Nr WE 231-820-9
Wzór chemiczny Na2SO4
Masa molowa 142,04 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 28331100
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 5,5-9,5 (10 % roztwór)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 884°C
Gęstość względna 2700 g/cm3 (20°C )
Rozpuszczalność w wodzie 16 g/100 g