tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
tel. 81 759 60 07
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
tel. 81 756 55 22
fax: 81 756 55 08
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Siarczan manganu

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Siarczan manganu
Branże Nawozy, Surowce A-Z, Ogrodnictwo, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu siarkowego - siarczany, Związki siarki, Związki manganu
Nr CAS 100034-96-5
Nr WE 232-089-9
Numer indeksowy 025-003-00-4
Wzór chemiczny MnSO4•H2O
Masa molowa 169,02 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru blado-różowego
Kod taryfy celnej 28332980
ADR UN3077
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 6,0 – 6,5 (10 g/l, 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 700°C (substancja bezwodna)
Gęstość względna 2,93 g/cm3 (20°C )
Rozpuszczalność w wodzie 43-45 % w/w.