tel: 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Skontaktuj się z nami!
+48 603 134 003
handel@centro-chem.pl

 

DLACZEGO WARTO ZAMAWIAĆ SUROWCE CHEMICZNE W CENTRO-CHEM?

1. Dostępność towaru
większość surowców chemicznych posiadamy od ręki

2. Szybka i bezpieczna dostawa
dzięki własnej flocie 15 aut ciężarowych

3. Sprawdzona jakość surowców chemicznych
ISO, GMP+, AEO, zgodność z REACH

4. Dogodne opakowanie i możliwość personalizacji etykiety
wybierz opakowanie, jakiego potrzebujesz

5. Ryzyko ograniczone do minimum
W pełni kontrolujemy łańcuch dostaw - dzięki własnej flocie, magazynom, składom celnym. Nasze doswiadczenie sięga 1998 roku. Współpracujemy z 2000 Klientami z 35 rynków globalnych. Posiadamy wysoki rating kredytowy - 3A1 wg agencji Dun & Bradstreet.

Siarczan manganu

Inne nazwy: siarczan (VI) manganu (II)

Identyfikator produktu Siarczan manganu
Branże Nawozy, Surowce A-Z, Ogrodnictwo, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu siarkowego - siarczany, Związki siarki, Związki manganu
Nr CAS 100034-96-5
Nr WE 232-089-9
Numer indeksowy 025-003-00-4
Wzór chemiczny MnSO4•H2O
Masa molowa 169,02 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru blado-różowego
Kod taryfy celnej 28332980
ADR UN3077
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 6,0 – 6,5 (10 g/l, 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 700°C (substancja bezwodna)
Gęstość względna 2,93 g/cm3 (20°C )
Rozpuszczalność w wodzie 43-45 % w/w.

Siarczan manganu to nieorganiczny związek, sól kwasu siarkowego oraz manganu II, posiada właściwości higroskopijne. Zazwyczaj występuje jako monohydrat ale znane są także tetra- i penta-hydraty. Dobrze rozpuszcza się w wodzie i metanolu.

Mangan ma kluczowe znaczenie w budowaniu ściany komórkowej roślin oraz procesie fotosyntezy, stąd zastosowanie siarczanu miedzi w nawozach- jako tzw. mikronawóz zwiększający plony. Na organizm człowieka może działać drażliwie na drogi oddechowe. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki w systemie nerwowym ryb.

Zastosowanie siarczanu manganu:

- jako mikronawóz w ogrodnictwie, rolnictwie

- odczynnik laboratoryjny

- przemysł metalowy: w obróbce powierzchni

- używany do wytwarzania środków grzybobójczych. Stosowany jako półprodukt w produkcji innych związków manganu.

- stosowany w garbarstwie.

- stosowany w farbach drukarskich i barwnikach włókienniczych.