tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Siarczan magnezu jednowodny

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Siarczan magnezu jednowodny
Branże Farby i lakiery, Nawozy, Kosmetyka, Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny, Chemia budowlana
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu siarkowego - siarczany, Związki siarki, Związki magnezu
Nr CAS 14168-73-1
Nr WE 231-298-2
Wzór chemiczny MgSO4·1H2O
Masa molowa 138,29 g/mol
Postać fizyczna Krystaliczny proszek koloru białego
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 6,5 – 7,5 (przy 50 g/l H2Ow 20°C )
Gęstość względna 2,66 g/cm3 (20°C )
Rozpuszczalność w wodzie ~330 g/l (20°C)