tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Siarczan magnezu bezwodny

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Siarczan magnezu bezwodny
Branże Farby i lakiery, Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł paszowy, Chemia budowlana
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu siarkowego - siarczany, Związki siarki, Związki magnezu
Nr CAS 7487-88-9
Nr WE 231-298-2
Wzór chemiczny MgSO4
Masa molowa 120,37 g/mol
Postać fizyczna Krystaliczne ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 28332100
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH ~9 (25°C )
Temperatura topnienia/krzepnięcia 1130°C
Gęstość względna 2,7 g/cm3 (20°C )
Rozpuszczalność w wodzie 342 g/l (20°C )