tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Siarczan kobaltu

Inne nazwy: Siarczan kobaltu siedmiowodny

Identyfikator produktu Siarczan kobaltu
Branże Surowce A-Z, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu siarkowego - siarczany, Związki siarki, Związki kobaltu
Nr CAS 10026-24-1
Nr WE 233-334-2
Numer indeksowy 027-005-00-0
Wzór chemiczny CoSO4·7H2O
Masa molowa 281,1 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru czerwonego
Kod taryfy celnej 28332930
ADR UN3077
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 4,0 (50 g/l roztwór w H2O w 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 98ºC
Gęstość względna 2,03 g/cm3 (20°C )