tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Siarczan glinu

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Siarczan glinu
Branże Farby i lakiery, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu siarkowego - siarczany, Związki siarki, Związki glinu
Nr CAS 10043-01-3
Nr WE 233-135-0
Wzór chemiczny Al2(SO4)3 (x14 H2O)
Masa molowa 53,49 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 28332200
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 3,5 (5 g/100 ml; 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 770°C
Gęstość względna 1,50 – 1,70 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny