tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Siarczan cyny

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Siarczan cyny
Branże Surowce A-Z, Chemia budowlana
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu siarkowego - siarczany, Związki siarki, Związki cyny
Nr CAS 7488-55-3
Nr WE 231-302-2
Wzór chemiczny SnSO4
Masa molowa 214,77 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe, bezbarwne do białego
Kod taryfy celnej 28332980
ADR UN3077
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 2 (20°C )
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny