tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
tel. 81 759 60 07
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
tel. 81 756 55 22
fax: 81 756 55 08
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Siarczan cynku jednowodny

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Siarczan cynku jednowodny
Branże Nawozy, Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł paszowy, Chemia budowlana
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu siarkowego - siarczany, Związki siarki
Nr CAS 7446-19-7
Nr WE 231-793-3
Wzór chemiczny ZnSO4·H2O
Masa molowa 179 g/mol
Postać fizyczna Białe ciało stałe
Kod taryfy celnej 28332920
ADR UN3077
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 4,0 – 5,2 (50 g/l, 20°C)
Gęstość względna 3,2 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie 350 g/l (20°C)