tel: 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Skontaktuj się z nami!
+48 603 134 003
handel@centro-chem.pl

 

DLACZEGO WARTO ZAMAWIAĆ SUROWCE CHEMICZNE W CENTRO-CHEM?

1. Dostępność towaru
większość surowców chemicznych posiadamy od ręki

2. Szybka i bezpieczna dostawa
dzięki własnej flocie 15 aut ciężarowych

3. Sprawdzona jakość surowców chemicznych
ISO, GMP+, AEO, zgodność z REACH

4. Dogodne opakowanie i możliwość personalizacji etykiety
wybierz opakowanie, jakiego potrzebujesz

5. Ryzyko ograniczone do minimum
W pełni kontrolujemy łańcuch dostaw - dzięki własnej flocie, magazynom, składom celnym. Nasze doswiadczenie sięga 1998 roku. Współpracujemy z 2000 Klientami z 35 rynków globalnych. Posiadamy wysoki rating kredytowy - 3A1 wg agencji Dun & Bradstreet.

Siarczan amonu

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Siarczan amonu
Branże Nawozy, Surowce A-Z, Ogrodnictwo
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole - inne, Związki azotu
Nr CAS 7783-20-2
Nr WE 231-984-1
Wzór chemiczny (NH4)2SO4
Masa molowa 132 g/mol
Postać fizyczna Krystaliczne, ciało stałe
Kod taryfy celnej 31022100
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bezwonne
pH 5-6 (767 g/l (25°C))
Gęstość względna 1,77 g/cm3 (25°C)
Rozpuszczalność w wodzie 767 g/l (25°C)

SIARCZAN AMONU to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze (NH4)2SO4. Jego postać fizyczna to krystaliczne ciało stałe, bezwonne. Siarczan amonu ma wiele zastosowań handlowych. Otrzymywanie opisywanego związku jest możliwe m.in. dzięki reakcji amoniaku z kwasem siarkowym. Siarczan amonu ma właściwości higroskopijne.

Siarczan amonu występuje także naturalnie w przyrodzie jako minerał- maskagnit (odnajdywany w rejonach wulkanicznych oraz w rejonach popożarowych hałd).

Siarczan amonu to związki azotu i siarki, dlaetego najczęstszym zastosowaniem siarczanu amonu jest zastosowanie nawozowe.
Siarczan amonu w glebie uwalnia jon amonowy, co powoduje wytworzenie kwasu obniżającego pH, a to w okresie wiosennym jest niezwykle istotne w uprawach.  Siarka z kolei pozwala na lepsze pobieranie azotu oraz mikro- i makroelementów.

Zastosowanie siarczanu amonu:

  • w przemyśle nawozowym (stosowany najczęściej w glebach alkalicznych lub obojętnych, dostarczając niezbędnego azotu oraz wyrównując pH gleby). Może być stosowany pod rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie
  • w rolnictwie (jako adiuwant w oprysku rolniczym)
  • w chemii laboratoryjnej (wytrącanie białek; w produkcji innych soli amonowych, np. nadisarczanu amonu,
    w produkcji szczepionek)
  • w przemyśle spożywczym jako regulator kwasowości (siarczan amonu oznaczony numerem E517)

Firma Centro-chem oferuje siarczan amonu o wysokiej jakości, w ilościach hurtowych. Zapraszamy do kontaktu.