tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Siarczan amonu

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Siarczan amonu
Branże Nawozy, Surowce A-Z, Ogrodnictwo
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole - inne, Związki azotu
Nr CAS 7783-20-2
Nr WE 231-984-1
Wzór chemiczny (NH4)2SO4
Masa molowa 132 g/mol
Postać fizyczna Krystaliczne, ciało stałe
Kod taryfy celnej 31022100
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bezwonne
pH 5-6 (767 g/l (25°C))
Gęstość względna 1,77 g/cm3 (25°C)
Rozpuszczalność w wodzie 767 g/l (25°C)

SIARCZAN AMONU to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze (NH4)2SO4. Jego postać fizyczna to krystaliczne ciało stałe, bezwonne. Siarczan amonu ma wiele zastosowań handlowych. Otrzymywanie opisywanego związku jest możliwe m.in. dzięki reakcji amoniaku z kwasem siarkowym. Siarczan amonu ma właściwości higroskopijne.

Siarczan amonu występuje także naturalnie w przyrodzie jako minerał- maskagnit (odnajdywany w rejonach wulkanicznych oraz w rejonach popożarowych hałd).

Siarczan amonu to związki azotu i siarki, dlaetego najczęstszym zastosowaniem siarczanu amonu jest zastosowanie nawozowe.
Siarczan amonu w glebie uwalnia jon amonowy, co powoduje wytworzenie kwasu obniżającego pH, a to w okresie wiosennym jest niezwykle istotne w uprawach.  Siarka z kolei pozwala na lepsze pobieranie azotu oraz mikro- i makroelementów.

Zastosowanie siarczanu amonu:

  • w przemyśle nawozowym (stosowany najczęściej w glebach alkalicznych lub obojętnych, dostarczając niezbędnego azotu oraz wyrównując pH gleby). Może być stosowany pod rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie
  • w rolnictwie (jako adiuwant w oprysku rolniczym)
  • w chemii laboratoryjnej (wytrącanie białek; w produkcji innych soli amonowych, np. nadisarczanu amonu,
    w produkcji szczepionek)
  • w przemyśle spożywczym jako regulator kwasowości (siarczan amonu oznaczony numerem E517)

Firma Centro-chem oferuje siarczan amonu o wysokiej jakości, w ilościach hurtowych. Zapraszamy do kontaktu.