tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
tel. 81 759 60 07
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
tel. 81 756 55 22
fax: 81 756 55 08
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Siarczan amonu

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Siarczan amonu
Branże Nawozy, Surowce A-Z, Ogrodnictwo
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole - inne, Związki azotu
Nr CAS 7783-20-2
Nr WE 231-984-1
Wzór chemiczny (NH4)2SO4
Masa molowa 132 g/mol
Postać fizyczna Krystaliczne, ciało stałe
Kod taryfy celnej 31022100
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bezwonne
pH 5-6 (767 g/l (25°C))
Gęstość względna 1,77 g/cm3 (25°C)
Rozpuszczalność w wodzie 767 g/l (25°C)