tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
kom. 728 408 661
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

 

Salicylan sodu

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Salicylan sodu
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny
Surowce chemiczne Sole - inne, Związki sodu
Nr CAS 54-21-7
Nr WE 200-198-0
Wzór chemiczny C7H5O3Na
Masa molowa 160,11 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 29182100
Właściwości fizyczne i chemiczne
pH 6,5
Temperatura topnienia/krzepnięcia 200°C
Gęstość względna 320 kg/m³
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny