tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Sacharynian sodu dwuwodny

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Sacharynian sodu dwuwodny
Branże Surowce A-Z, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole - inne, Związki sodu
Nr CAS 128-44-9
Nr WE 204-886-1
Wzór chemiczny C7H5NO3S·Na
Masa molowa 241,19 g/mol
Postać fizyczna Biały proszek
Kod taryfy celnej 29251100
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 6,0-7,5
Temperatura topnienia/krzepnięcia 226 – 230°C
Gęstość względna 0,9 – 1,0 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie 800 g/l (20°C)