tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Propionian wapnia

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Propionian wapnia
Branże Surowce A-Z, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole - inne, Związki wapnia
Nr CAS 4075-81-4
Nr WE 223-795-8
Wzór chemiczny (C3H5O2)2Ca
Masa molowa 186,22 g/mol
Postać fizyczna Biały proszek lub granulat
Kod taryfy celnej 29155000
Właściwości fizyczne i chemiczne
pH 8-9,5 (10% r-r)
Gęstość względna 0,995 g/cm3 (20°C )
Rozpuszczalność w wodzie 428 g/l