tel: 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Zespół Obsługi Klienta
+48 603 134 003
handel@centro-chem.pl

 

DLACZEGO WARTO ZAMAWIAĆ SUROWCE CHEMICZNE W CENTRO-CHEM?

1. Dostępność towaru
większość surowców chemicznych posiadamy od ręki

2. Szybka i bezpieczna dostawa
dzięki własnej flocie 15 aut ciężarowych

3. Sprawdzona jakość surowców chemicznych
ISO, GMP+, AEO, zgodność z REACH

4. Dogodne opakowanie i możliwość personalizacji etykiety
wybierz opakowanie, jakiego potrzebujesz

5. Ryzyko ograniczone do minimum
W pełni kontrolujemy łańcuch dostaw - dzięki własnej flocie, magazynom, składom celnym. Nasze doswiadczenie sięga 1998 roku. Współpracujemy z 2000 Klientami z 35 rynków globalnych. Posiadamy wysoki rating kredytowy - 3A1 wg agencji Dun & Bradstreet.

Propionian sodu

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Propionian sodu
Branże Surowce A-Z, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole - inne, Związki sodu
Nr CAS 137-40-6
Nr WE 205-290-4
Wzór chemiczny C3H5O2Na
Masa molowa 96,07 g/mol
Postać fizyczna Biały, krystaliczny proszek
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Słaby, charkterystyczny
pH 7,5-10,5 (100 g/l w 20°C )
Temperatura topnienia/krzepnięcia 285-290°C
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny