tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Polifosforany sodu

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Polifosforany sodu
Branże Surowce A-Z, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu fosforowego - fosforany, Związki sodu, Związki fosforu
Nr CAS 10361-03-2
Nr WE 233-782-9
Wzór chemiczny (NaPO3)N
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu