tel: +48 817565520
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 10
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Podchloryn sodu

Inne nazwy: Chloran sodu

Identyfikator produktu Podchloryn sodu
Branże Chemia gospodarcza, Nawozy, Surowce A-Z, Ogrodnictwo, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole - inne, Związki sodu
Nr CAS 7681-52-9
Nr WE 231-668-3
Numer indeksowy 017-011-00-1
Wzór chemiczny NaOCl
Masa molowa 74,44 g/mol
Postać fizyczna Ciecz koloru żółtego do brązowego
Kod taryfy celnej 28289000
ADR UN1791
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Ostry, chlorowy
pH 12,52 (5%-owego roztworu, na poziomie temperatury 19,1°C ), 10,30 (na poziomie 21.3°C 1%-owego roztworu)
Temperatura topnienia/krzepnięcia -28,9°C (czystość: zawartość chlorku 24,3%, 1013 hPa)
Gęstość względna 1,3 g/cm3 (21,2°C /4°C ) (na chlorek o stężeniu 24,3 %)
Rozpuszczalność w wodzie 1 kg/l (25°C )

Podchloryn sodu (NaOCl), inna nazwa to chloran I sodu, to nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu podchlorawego o silnym zapachu i pH zasadowym.
Podchloryn sodu jest niestabilny chemicznie i szybko ulega rozkładowi. Na skalę przemysłową otrzymywany jest np. poprzez syntezę wodorotlenku sodu i chloru gazowego, a także poprzez elektrolizę chlorku sodu. Podchloryn sodu unieszkodliwia toksyny, efektywnie usuwa bakterie gronkowca, Escherichia coli, Enterococcus, grzyby Candida i Aspergillus oraz inne drobnoustroje.

Opisywana substancja określana jest jako niebezpieczna, szkodliwa dla środowiska, silnie żrąca, odkażająca- z uwagi na duże działanie utleniające.

W czasie I wojny światowej związek ten stosowany był do odkażania ran i narzędzi medycznych (był to tzw. roztwór Dakina)

Zastosowanie podchlorynu sodu:

  • przemysł spożywczy : podchloryn sodu zapobiega psuciu się warzyw tj. pomidory, pieczarki czy ogórki. Zabieg ten polega na dezynfekcji plonów opisywanym związkiem.

  • Dezynfekcja zbiorników wodnych, takich jak baseny; ujęć wodnych, studni. Podchloryn pozwala na uzdatniania wody.

  • Dezynfekcja ferm i innych budynków rolniczych

  • endodoncja: podczas leczenia kanałowego zębów

  • gospodarstwo domowe: podchloryn stosowany jest jako środek wybielający

  • medycyna: składnik płynów do płukania, żeli do mycia, mydeł. Składnik preparatów tj. Dermacyn do stosowania przy stopie cukrzycowej, odleżynach czy innych ranach, mający na celu odkażanie i płukanie ran.
    Ciekawostka: kąpiele podchlorynowe w odpowiednim stężeniu substancji łagodzą objawy atopowego zapalenia skóry.