tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Podchloryn sodu

Inne nazwy: Chloran (I) sodu, roztwór zawierający ~15% aktywnego Cl

Identyfikator produktu Podchloryn sodu
Branże Chemia gospodarcza, Nawozy, Surowce A-Z, Ogrodnictwo, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole - inne, Związki sodu
Nr CAS 7681-52-9
Nr WE 231-668-3
Numer indeksowy 017-011-00-1
Wzór chemiczny NaOCl
Masa molowa 74,44 g/mol
Postać fizyczna ciecz barwy jasnożółtej do żółtej
Kod taryfy celnej 28289000
ADR UN 1791, 8, II
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Ostry, chlorowy
pH ~14
Temperatura topnienia/krzepnięcia -28,9 °C (przy stężeniu aktywnego chloru ~24 %)
Gęstość względna 1200 g/cm3 (20°C
Rozpuszczalność w wodzie całkowicie mieszalny

Chloran (I) sodu potocznie zwany podchlorynem sodu, to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze NaOCl. Jest to ciecz koloru jasnożółtego do żółtego o silnym, charakterystycznym zapachu, który jest całkowicie mieszalny z wodą.

Podchloryn sodu znajduje zastosowanie w:

  •  chemii gospodarczej - jako środek do usuwania plam i brudu z powierzchni, takich jak ściany i podłogi.
  • ogrodnictwie-  jako środek do zwalczania szkodników i chorób roślin a także  jako środek do czyszczenia narzędzi i sprzętów ogrodniczych;
  • przemyśle paszowym-  jako konserwant w  paszach (zapobiega rozwojowi bakterii i grzybów, które mogą powodować utratę jakości wyrobu);
  • w przemyśle nawozowym-  jako źródło chloru, który jest niezbędny do prawidłowego rozwoju roślin;
  • w przemyśle tekstylnym –  jako środek wybielający
  • stomatologii – do leczenia kanałowego zębów


    Czy wiesz, że..


    Najstarszym lekiem zawierającym podchloryn sodu był tzw.roztwór Dakina. Był to 5-cio procentowy roztwór chloranu (I) sodu, którego używano podczas I wojny światowej-zamiast antybiotyków- do leczenia ran wojennych.