tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 10
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
tel. 81 756 55 22
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Podchloryn sodu

Inne nazwy: Chloran sodu

Identyfikator produktu Podchloryn sodu
Branże Chemia gospodarcza, Nawozy, Surowce A-Z, Ogrodnictwo, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole - inne, Związki sodu
Nr CAS 7681-52-9
Nr WE 231-668-3
Numer indeksowy 017-011-00-1
Wzór chemiczny NaOCl
Masa molowa 74,44 g/mol
Postać fizyczna Ciecz koloru żółtego do brązowego
Kod taryfy celnej 28289000
ADR UN1791
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Ostry, chlorowy
pH 12,52 (5%-owego roztworu, na poziomie temperatury 19,1°C ), 10,30 (na poziomie 21.3°C 1%-owego roztworu)
Temperatura topnienia/krzepnięcia -28,9°C (czystość: zawartość chlorku 24,3%, 1013 hPa)
Gęstość względna 1,3 g/cm3 (21,2°C /4°C ) (na chlorek o stężeniu 24,3 %)
Rozpuszczalność w wodzie 1 kg/l (25°C )