tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Pirofosforan disodowy

Inne nazwy: Pirofosforan dwusodu, pirofosforan sodu kwaśny, difosforan disodu

Identyfikator produktu Pirofosforan disodowy
Branże Surowce A-Z, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu fosforowego - fosforany, Związki sodu, Związki fosforu
Nr CAS 7758-16-9
Nr WE 231-835-0
Wzór chemiczny Na2H2P2O7
Masa molowa 221,94 g/mol
Postać fizyczna Biały krystaliczny proszek
Kod taryfy celnej 28353900
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 3,7 – 5,0 (1 % roztwór wodny)
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny