tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Pirofosforan czterosodowy

Inne nazwy: Pirofosforan czterosodu, difosforan tetrasodowy

Identyfikator produktu Pirofosforan czterosodowy
Branże Surowce A-Z, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu fosforowego - fosforany, Związki sodu, Związki fosforu
Nr CAS 7722-88-5
Nr WE 231-767-1
Wzór chemiczny Na4P2O7
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 28353900
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 9,8-9,9 (1% r-r)
Temperatura topnienia/krzepnięcia > 800°C
Gęstość względna 2,62 g/cm3 (21,0°C)
Rozpuszczalność w wodzie 58,5 g/l (19,5-20,5°C)