tel: 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Zespół Obsługi Klienta
+48 603 134 003
handel@centro-chem.pl

 

DLACZEGO WARTO ZAMAWIAĆ SUROWCE CHEMICZNE W CENTRO-CHEM?

1. Dostępność towaru
większość surowców chemicznych posiadamy od ręki

2. Szybka i bezpieczna dostawa
dzięki własnej flocie 15 aut ciężarowych

3. Sprawdzona jakość surowców chemicznych
ISO, GMP+, AEO, zgodność z REACH

4. Dogodne opakowanie i możliwość personalizacji etykiety
wybierz opakowanie, jakiego potrzebujesz

5. Ryzyko ograniczone do minimum
W pełni kontrolujemy łańcuch dostaw - dzięki własnej flocie, magazynom, składom celnym. Nasze doswiadczenie sięga 1998 roku. Współpracujemy z 2000 Klientami z 35 rynków globalnych. Posiadamy wysoki rating kredytowy - 3A1 wg agencji Dun & Bradstreet.

Palmitynian izopropylu

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Palmitynian izopropylu
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Estry
Nr CAS 142-91-6
Nr WE 205-571-1
Wzór chemiczny C19H38O2
Masa molowa 298,5 g/mol
Postać fizyczna Ciecz bezbarwna
Kod taryfy celnej 29157040
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Słaby
Temperatura topnienia/krzepnięcia 12°C
Temperatura wrzenia/zakres 300°C (760 mmHg)
Gęstość względna 0,852 – 0,854 g/cm3 (20°C )
Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalny