tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
kom. 728 408 661
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

 

Palmitynian askorbylu

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Palmitynian askorbylu
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Estry
Nr CAS 137-66-6
Nr WE 205-305-4
Wzór chemiczny C22H38O7
Masa molowa 414,53 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego do żółtawego
Kod taryfy celnej 29362700
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Cytrusowy
Temperatura topnienia/krzepnięcia 116°C