tel: 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Zespół Obsługi Klienta
+48 603 134 003
handel@centro-chem.pl

 

DLACZEGO WARTO ZAMAWIAĆ SUROWCE CHEMICZNE W CENTRO-CHEM?

1. Dostępność towaru
większość surowców chemicznych posiadamy od ręki

2. Szybka i bezpieczna dostawa
dzięki własnej flocie 15 aut ciężarowych

3. Sprawdzona jakość surowców chemicznych
ISO, GMP+, AEO, zgodność z REACH

4. Dogodne opakowanie i możliwość personalizacji etykiety
wybierz opakowanie, jakiego potrzebujesz

5. Ryzyko ograniczone do minimum
W pełni kontrolujemy łańcuch dostaw - dzięki własnej flocie, magazynom, składom celnym. Nasze doswiadczenie sięga 1998 roku. Współpracujemy z 2000 Klientami z 35 rynków globalnych. Posiadamy wysoki rating kredytowy - 3A1 wg agencji Dun & Bradstreet.

Olejek z mięty pieprzowej

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Olejek z mięty pieprzowej
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Oleje, tłuszcze, woski
Nr CAS 90063-97-1
Nr WE 290-058-5
Postać fizyczna Ciecz bezbarwa do bladożółtej
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
pH 11,0 – 11,8 (1% roztwór wodny)
Temperatura topnienia/krzepnięcia -25°C
Temperatura wrzenia/zakres 106°C
Gęstość względna 0,892 – 0,910 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalny w wodzie
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Rozpuszczalny w etanolu