tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 10
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
tel. 81 756 55 22
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Oleina

Inne nazwy: Kwas oleinowy

Identyfikator produktu Oleina
Branże Chemia gospodarcza, Kosmetyka, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Kwasy
Nr CAS 112-80-1
Wzór chemiczny C18H34O2
Masa molowa 282,46 g/mol
Postać fizyczna Ciecz, lekko żółtawa do brązowej
Kod taryfy celnej 38231200
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
Temperatura wrzenia/zakres ~250°C
Gęstość względna 910 kg/m3 (20°C )
Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalny