tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Nitroetan

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Nitroetan
Branże Farby i lakiery, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Związki azotu
Nr CAS 79-24-3
Nr WE 201-188-9
Numer indeksowy 609-035-00-1
Wzór chemiczny C2H5NO2
Masa molowa 75,08 g/mol
Postać fizyczna Przeźroczysta, oleista, bezbarwna ciecz
Kod taryfy celnej 29042000
ADR UN2842
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
pH 6 (0,01 r-r wodny)
Temperatura topnienia/krzepnięcia -89°C
Temperatura wrzenia/zakres 114°C
Gęstość względna 1,045 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie 4.5 % (20°C )