tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Bożena Bartoszek
kom. 728 408 661
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Piotr Mandziuk
kom. 884 202 081
piotr.mandziuk@centro-chem.pl

Emilia Cieślik
kom. 607 858 707
emilia.cieslik@centro-chem.pl

Adam Wójtowicz
kom. 539 819 999
adam.wojtowicz@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Izabela Żardecka
kom. 728 408 664
izabela.zardecka@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

 

Nikotyna

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Nikotyna
Branże Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny
Nr CAS 54-11-5
Nr WE 200-193-3
Wzór chemiczny C10H14N2
Masa molowa 162,23 g/mol
Postać fizyczna Ciecz koloru jasnożółtego do brązowego
Kod taryfy celnej 29397910
ADR UN1654
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Drażniący
Temperatura topnienia/krzepnięcia -79°C
Temperatura wrzenia/zakres 247°C
Gęstość względna 1,01 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie Całkowicie miesza się z woda