tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Nigrozyna

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Nigrozyna
Branże Farby i lakiery, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Pozostałe
Nr CAS 101357-16-8
Nr WE 309-913-1
Postać fizyczna Czarny proszek
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Słaby zapach
pH 2,8 (10 g/l)
Temperatura topnienia/krzepnięcia >400°C (101325 Pa)
Temperatura wrzenia/zakres 831°C
Gęstość względna 1291 kg/m3 (20 °C )
Rozpuszczalność w wodzie 8 g/l (ph=4, 20°C )
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Rozpuszczalny w etanolu