tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 10
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
tel. 81 756 55 22
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Nadtlenek wodoru 35%, 50%, 60%

Inne nazwy: Woda utleniona

Identyfikator produktu Nadtlenek wodoru 35%, 50%, 60%
Branże Chemia gospodarcza, Nawozy, Kosmetyka, Surowce A-Z, Ogrodnictwo, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Nadtlenki
Nr CAS 7722-84-1
Nr WE 231-765-0
Numer indeksowy 008-003-00-9
Wzór chemiczny H2O2
Masa molowa 34,01 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwna ciecz
Kod taryfy celnej 28470000
ADR UN2014
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 1,5 – 4
Temperatura topnienia/krzepnięcia - 33°C (35 % nadtlenek wodoru), -51°C (roztwór 50%), -56°C (roztwór 60%)
Temperatura wrzenia/zakres 108°C (35 % nadtlenek wodoru), 114°C (roztwór 50%), 119°c (roztwór 60%)
Gęstość względna 1,07 g/cm3 (35 % nadtlenek wodoru), 1,195 (roztwór 50%), 1,241 (roztwór 60%)
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalna