tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
kom. 728 408 661
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

 

Nadsiarczan amonu

Inne nazwy: Sól amonowa kwasu nadsiarkowego, APS

Identyfikator produktu Nadsiarczan amonu
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole - inne, Związki azotu
Nr CAS 7727-54-0
Nr WE 231-786-5
Numer indeksowy 016-060-00-6
Wzór chemiczny (NH4)2S2O8
Masa molowa 228,2 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 28334000
ADR UN1444
Właściwości fizyczne i chemiczne
pH 3,2 (10% roztwór, 20°C )
Gęstość względna 1,980 g/cm3 (20°C )
Rozpuszczalność w wodzie 620 g/dm3 (20°C )