tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Nadmanganian potasu

Inne nazwy: Tetraoksydomanganian (1-) potasu

Identyfikator produktu Nadmanganian potasu
Branże Farby i lakiery, Chemia gospodarcza, Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Związki potasu, Związki manganu
Nr CAS 7722-64-7
Nr WE 231-760-3
Numer indeksowy 025-002-00-9
Wzór chemiczny KMnO4
Masa molowa 158,04 g/mol
Postać fizyczna Krystaliczny proszek koloru purpurowo-fioletowego o metalicznym połysku
Kod taryfy celnej 28416100
ADR UN1490
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 7 – 9 (20 g/l H2O w 20°C )
Temperatura topnienia/krzepnięcia 240°C
Gęstość względna 2,700 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie 6,4 g/100 ml (20°C )