tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Nadmanganian potasu

Inne nazwy: Tetraoksydomanganian (1-) potasu

Identyfikator produktu Nadmanganian potasu
Branże Farby i lakiery, Chemia gospodarcza, Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Związki potasu, Związki manganu
Nr CAS 7722-64-7
Nr WE 231-760-3
Numer indeksowy 025-002-00-9
Wzór chemiczny KMnO4
Masa molowa 158,04 g/mol
Postać fizyczna Krystaliczny proszek koloru purpurowo-fioletowego o metalicznym połysku
Kod taryfy celnej 28416100
ADR UN1490
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 7 – 9 (20 g/l H2O w 20°C )
Temperatura topnienia/krzepnięcia 240°C
Gęstość względna 2,700 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie 6,4 g/100 ml (20°C )

NADMANGANIAN POTASU- nieorganiczny związek chemiczny o wzorze K2MnO4 należący do silnych utleniaczy. Ma postać fioletowo-niebieskich kryształków, rozpuszczalnych w wodzie. W roztworach wodnych przyjmuje kolor od jasnoróżowego do purpurowego. Związek ten znany jest od XVII wieku. Przemysłowo otrzymywany jest z dwutlenku manganu, wodorotlenku potasu i tlenu, a następnie przekształcany w nadmanganian, według poniższych reakcji:

2 MnO2 + 4 KOH + O2 → 2 K2MnO4 + 2 H2O

2 K2MnO4 + 2 H 2 O → 2 KMnO4 + 2 KOH + H2

Alternatywna droga obejmuje produkcję manganianu sodu w podobnym procesie syntezy, utlenianie chlorem i kwasem siarkowym, a następnie traktowanie chlorkiem potasu w celu skrystalizowania pożądanego produktu. Ciekawą właściwością nadmanganianu potasu jest jego zdolność do chemiluminescencji (w odpowiednich warunkach).

Nadmanganian potasu jest szeroko stosowany w przemyśle chemicznym i laboratoriach jako silny środek utleniający. I to właśnie ta właściwość determinuje tak szerokie zastosowanie opisywanego związku.

Zastosowanie nadmanganianu potasu:

  • medycyna  (wykorzystywanie w leczeniu chorób skóry )

  • stosowany w uzdatnianiu wody (np. w basenach czy oczyszczalniach ścieków), z uwagi na bezpieczeństwo, skuteczność i brak szkodliwych produktów ubocznych

  • w laboratoriach (stanowi istotny odczynnik do syntezy związków organicznych, np. kwasu askorbinowego czy sacharyny)
  • stosowany jako środek dezynfekujący

  • stosowany także do przedłużania trwałości owoców (razem z etylenem)

  • stosowany w chemii rolnej- służy oznaczaniu azotu w glebie

  • ciekawym zastosowaniem nadmanganianu potasu jest jego zastosowanie w przemyśle filmowym. Nadmanganian bardzo realistycznie postarza rekwizyty i opatrunki