tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Mrówczan wapnia

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Mrówczan wapnia
Branże Surowce A-Z, Przemysł spożywczy, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole - inne, Związki wapnia
Nr CAS 544-17-2
Nr WE 208-863-7
Wzór chemiczny Ca(HCOO)2
Masa molowa 130,11 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 29151200
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu, możliwy zapach kwasu octowego
pH 8 (1 g/l H2O)
Gęstość względna 2,015 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie 172 g/l (20°C)