tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
tel. 81 756 55 26
fax: 81 756 55 08
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 08
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

 

Mrówczan sodu

Inne nazwy: Sól sodowa kwasu mrówkowego

Identyfikator produktu Mrówczan sodu
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole - inne, Związki sodu
Nr CAS 141-53-7
Nr WE 205-488-0
Wzór chemiczny CHNaO2
Masa molowa 68,01 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe, bezbarwne
Kod taryfy celnej 29151200
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 7,0-8,5 (50 g/l H2O w 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 253°C
Gęstość względna 1,92 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie 550 g/l