tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Molibdenian sodu

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Molibdenian sodu
Branże Nawozy, Surowce A-Z, Ogrodnictwo
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole - inne, Związki sodu, Związki molibdenu
Nr CAS 7631-95-0
Nr WE 231-551-7
Wzór chemiczny Na2MoO4•2H2O
Masa molowa 241,95 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe, proszek koloru białego
Kod taryfy celnej 28417000
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 7,9 – 10,3 (c=50 g/l, 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 130°C (uwalnianie wody krystalizacyjnej)
Gęstość względna 3,6 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie 840 g/l (20°C)