tel: +48 817565520
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
tel. 81 759 60 07
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Molibdenian amonu

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Molibdenian amonu
Branże Nawozy, Surowce A-Z, Ogrodnictwo
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole - inne, Związki molibdenu, Związki azotu
Nr CAS 12054-85-2
Nr WE 601-720-3
Wzór chemiczny (NH4)6Mo7O24 ·4H2O
Masa molowa 1235,86 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego do żółtego
Kod taryfy celnej 28417000
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Lekki zapach amoniaku
pH ~5,3 (50g/l H2O w 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 90°C
Gęstość względna 2,498 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie 400 g/l (20°C)