tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Mleczan wapnia pięciowodny

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Mleczan wapnia pięciowodny
Branże Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł spożywczy, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole - inne
Nr CAS 28305-25-1
Nr WE 248-953-3
Wzór chemiczny C6H10CaO6
Masa molowa 308,32 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe, proszek koloru białego
Kod taryfy celnej 29181100
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 6,0 – 8,0 (5% roztwór)
Temperatura topnienia/krzepnięcia >200°C
Rozpuszczalność w wodzie 7,0 – 9,0 g/100 g (25°C)