tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Mleczan sodu roztwór

Inne nazwy: Sól sodowa kwasu mlekowego

Identyfikator produktu Mleczan sodu roztwór
Branże Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł spożywczy, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole - inne
Nr CAS 867-56-1
Nr WE 212-762-3
Wzór chemiczny C3H5NaO3
Masa molowa 112 g/mol
Postać fizyczna Jasnożółta ciecz
Kod taryfy celnej 29181100
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bezwonny do łagodnego
pH 7,8-8,3
Gęstość względna 1320-1340 kg/m3 (20°C)