tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Mleczan magnezu

Inne nazwy: Sól magnezowa kwasu mlekowego

Identyfikator produktu Mleczan magnezu
Branże Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole - inne, Związki magnezu
Nr CAS 18917-93-6
Nr WE 242-671-4
Wzór chemiczny C6H10MgO6
Masa molowa 202,4 g/mol
Postać fizyczna Biały, krystaliczny proszek
Kod taryfy celnej 29181100
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 5-8
Temperatura topnienia/krzepnięcia > 200°C
Rozpuszczalność w wodzie Nieznacznie rozpuszczalny